Jadłospis


 lipiec 2019 r.

OPŁATA ZA POSIŁKI WYNOSI 207 zł 

(23 dni x 9 zł=207 zł)