COVID-19
W związku z ograniczoną ilością miejsc w naszym przedszkolu  spowodowaną epidemią COVID-19 od 25 V 2020r.  do 31.07.2020r. prosimy o złożenie deklaracji czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w tym okresie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa możemy przyjąć tylko 60 dzieci.

Deklaracje składamy do sekretariatu bądź przesyłamy na e- maila : antoniwegrow@gmail.com.

 

Załączniki

 

  1. Deklaracja
  2. Wniosek rodzica
  3. Oświadczenie rodziców dotyczące wznowienia przedszkola
  4. Zgody
  5. Ankieta
  6. Procedura bezpieczeństwa
  7. Regulamin przyjęcia dziecka
  8. Informacja dla rodziców
  9. Procedura postepowania na wypadek zakażenia wirusem sars-Co-V-2 lub z przejawami chorobowymi